Προσδοκίες, Απαιτήσεις και Απόρριψη

Προσδοκίες, Απαιτήσεις και Απόρριψη

Από ποιους έχουμε Προσδοκίες και προς ποιους έχουμε απαιτήσεις; Προφανώς από και προς ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν ικανότητες. Από ανθρώπους που θεωρούμε ότι  είναι χαμηλών ικανοτήτων-δυνατοτήτων οι απαιτήσεις μας και οι προσδοκίες μας είναι υποτυπώδεις και συνήθως σημαίνει ότι δεν τους εκτιμούμε.

Τα προβλήματα αρχίζουν όταν οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις εκλαμβάνονται από αυτούς προς τους οποίους απευθύνονται (τα παιδιά για παράδειγμα) ως καταπίεση, απόρριψη, αγνόηση των θέλω των άλλων, κ.α.  Αυτό που συνήθως χάνεται, καθώς σπάνια λέγεται, είναι ότι το να υπάρχουν απαιτήσεις συνήθως σημαίνει και «πίστη» - εμπιστοσύνη στις ικανότητες του άλλου.

Το να εκφράσουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον άλλο για τις ικανότητές του και άρα για τις δικές μας υψηλές προσδοκίες προς αυτόν είναι μια βάση για να εξελίσσονται οι άνθρωποι (ειδικά οι νέοι). Σπάνια όμως λέγεται ακριβώς αυτό… Προσδοκώ από σένα διότι εμπιστεύομαι τις δυνάμεις και τις ικανότητές σου…..  Κοντά σ’ αυτά είναι βέβαια και η ικανότητά μας να αντέχουμε όταν ο όποιος άλλος (ένα παιδί για παράδειγμα)  «αποφασίζει» να μην αξιοποιήσει το «δυναμικό» του, τις ικανότητές του δηλαδή…