Πλαγιώτη Δώρα

Πλαγιώτη Δώρα

MScPsychology, Σύμβουλος Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευόμενη Ομαδική Αναλύτρια

Η Πλαγιώτη Δώρα είναι έμπειρη Σύμβουλος Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Οργανωσιακό πεδίο εργασίας της αφορά σε Επιλογή, Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, θέματα αποδοτικότητας ατόμων και ομάδων, την αξιολόγησή τους, τη λειτουργία των Ομάδων και την Ομαδική Δυναμική.

Εργάζεται επίσης ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας σε πλαίσιο δυαδικό και ομαδικό. Έχει εκπαιδευτεί στην εφαρμογή της Ομαδικής Ανάλυσης σε μη-κλινικά πλαίσια στο Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών (Ε.Δ.Ο.Α) και συνεχίζει την εκπαίδευσή της στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (Ε.Δ.Ο.Α). Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Νευροεπιστήμες και στην εφαρμογή τους σε μη-κλινικό αλλά και σε κλινικό πλαίσιο.