«Πρέπει να είσαι Αισιόδοξος και Δυνατός»

Πρέπει να είσαι Αισιόδοξος και Δυνατός

Συχνή συμβουλή που δίνεται από  διάφορες μανάδες και μπαμπάδες αλλά και φίλους. Πολλοί την θεωρούν  ως τη βέβαιη συνταγή επιτυχίας. Είναι όμως σχεδόν βέβαιο ότι αποτελεί  τη σίγουρη οδό για το χειρότερο στη ζωή όσων θεωρούν ότι η Αισιοδοξία και η Ισχύς της Προσωπικότητας είναι θέμα συμβουλών. Ή όπως νομίζουν άλλοι, θέμα υιοθέτησης ενός «ρόλου"…

Οι   άνθρωποι κατακτούν την Αισιοδοξία τους και την Ισχύ της Προσωπικότητάς τους διαμέσου της  προσωπικής τους εξέλιξης και των αλλαγών που πραγματοποιούν. Δηλαδή διαμέσου μιας πορείας προβληματισμού,  δοκιμών, πειραματισμού, αποτυχιών και αναζήτησης αυτού που τους εκφράζει αυθεντικά…