Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα για νέους ανθρώπους και οικογένειες. Όταν οι ικανότητές μας αναπτύσσονται και αξιοποιούνται τότε προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον, δημιουργική ένταση και ενθουσιασμός στη ζωή. Όταν οι ικανότητες μας δεν αναπτύσσονται τότε υπάρχει φθορά, συρρίκνωση και μιζέρια.

Πώς όμως αναπτύσσονται οι ικανότητες μας; Οι έρευνες λένε ότι αναπτύσσονται σε πλούσια και με πολλά ερεθίσματα περιβάλλοντα τα οποία διαρκώς «προκαλούν» για νέες δεξιότητες και «κατακτήσεις». Σίγουρα ένα πλούσιο και απαιτητικό περιβάλλον είναι μια προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ικανοτήτων αλλά δεν είναι η μόνη αναγκαία προϋπόθεση για την προσωπική ανάπτυξη. Η άλλη είναι το περιβάλλον να παρέχει ασφάλεια, ενίσχυση-υποστήριξη, φροντίδα,  κατανόηση, συναισθηματική εγγύτητα, κ.α.

Και τα πλούσια σε ερεθίσματα και προκλήσεις περιβάλλοντα αλλά και η συναισθηματική φροντίδα δεν υπάρχουν αφ’ εαυτών. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν για να «σπρώξουν» προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων μας. Και εδώ είναι το πρόβλημα, η δημιουργία δηλαδή των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη. Ο καθένας μπορεί να σκεφθεί πόσο τα σχολεία σήμερα αλλά και οι κοινωνίες προσφέρουν αναπτυξιακά ερεθίσματα.

Πολλές φορές τα αναπτυξιακά ερεθίσματα οι άνθρωποι τα βρίσκουν σε μια θεραπευτική πορεία. Σε μια κατάσταση δηλαδή όπου και ο πλούτος των ερεθισμάτων και των «απαιτήσεων» συνδυάζεται με τη συναισθηματική φροντίδα και υποστήριξη….