Τι είναι Ψυχική Υγεία;

Ψυχική Υγεία

Κατ’ ορισμένους είναι το να μην  υποφέρουν από Συμπτώματα που κάνουν τη ζωή δύσκολη ή και  κόλαση. Ο πανικός για παράδειγμα είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της ζωής. Ιδίως αν ακολουθείτε από Αγοραφοβία και αυτό παραταθεί είναι εύκολο να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα στην εργασία στην κοινωνική λειτουργικότητα και την εν γένει πορεία του ανθρώπου που «φέρει» την συμπτωματολογία.

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για την κατάθλιψη και για άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας. Προβλήματα αντιμετωπίσιμα είναι δυνατόν να καταστρέψουν τη ζωή αν δεν αντιμετωπιστούν.

Όμως η ψυχική υγεία είναι απλώς να μην υπάρχουν συμπτώματα και η ζωή να είναι μια καθημερινή μετριότητα και μιζέρια; Κατά την αντίληψη του ΙΨΥΠΑ ( Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας & Προσωπικής Ανάπτυξης )  ως ψυχική υγεία μπορούμε να θεωρήσουμε:

τη δυναμική κατάσταση του ανθρώπου που αγωνίζεται να «βιώσει» τον εαυτό του, να αναζητήσει τα νοήματά του, να αναπτύξει τις ικανότητές του και φυσικά να βρει ικανοποιήσεις στην καθημερινότητα της ζωής του