Όταν Υπάρχει Ειλικρίνεια και Επικοινωνία

Όταν Υπάρχει Ειλικρίνεια και Επικοινωνία

Όταν σε μια Οικογένεια ή σε μια οποιαδήποτε Ομάδα ανθρώπων υπάρχει Ειλικρίνεια και Επικοινωνία όλα γίνονται απείρως ευκολότερα. Δεν χάνεται χρόνος για «ατέρμονες» συζητήσεις - συνεννοήσεις και οι συνήθεις μη «κατανοήσεις» (οι παρεξηγήσεις όπως τις λένε) μειώνονται δραστικά. Ταυτόχρονα ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση «δράσεων» γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι επιτυχίες ακόμη και για δύσκολα εγχειρήματα έρχονται ευκολότερα και ότι  χρόνος μας (που είναι ίδιος για όλους)  αξιοποιείται αποτελεσματικά.

Όμως πες τε μου εσείς τώρα. Πόσο συχνό είναι να συναντάται σε Οικογένειες και Ομάδες Ανθρώπων η Ειλικρίνεια και η Επαρκής Επικοινωνία; Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε ότι είναι αρκετά σπάνιες. Και πώς επιτυγχάνονται-κατακτώνται αυτές οι πολύτιμες «αρετές» (Ειλικρίνεια και Επικοινωνία); 

Η απάντηση είναι ότι καλείται όποιος, καταλαβαίνει την αξία τους, να τις κατακτήσει προχωρώντας σε μια πορεία προσωπικής ανάπτυξης. Αυτό πολλοί το ονομάζουν και ΘΕΡΑΠΕΙΑ….