ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΟΥΣ;

Είναι ένα μεγάλο ερώτημα με μεγάλες δυσχέρειες ως προς την απάντησή του.

Ένας πρώτος λόγος της μη συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων, είναι οι διαφορετικές αξίες που υιοθετούν. Όταν κάποιος  «πιστεύει» στην προσπάθεια και τη συστηματική εργασία και ο άλλος πιστεύει ότι τα αγαθά έρχονται ή «πρέπει» να έρχονται από μόνα τους είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν. Όμως και σε άλλα θέματα-αξίες όπως η ευγένεια, η συνέπεια, ο σεβασμός προς τους άλλους, η σεμνότητα, κ.α. είναι δυνατόν να υπάρξουν προβλήματα επικοινωνίας και συνεννόησης. Αν κάποιος απορρίπτει ή θεωρεί χωρίς ιδιαίτερη αξία τον σεβασμό και την ευγένεια και ο άλλος τα θεωρεί σημαντικά και απαραίτητα πολύ δύσκολα θα βρουν τρόπους επικοινωνίας.

Όταν οι άνθρωποι βέβαια υιοθετούν κοινές αξίες τότε η επικοινωνία γίνεται ευκολότερη και συνήθως είναι άνετη.

Όμως οι  πιο δύσκολες «ασυνεννοησίες» προκύπτουν όταν οι άνθρωποι «κρύβουν» ή έστω «δεν βλέπουν» «σκληρές» πτυχές και προβλήματα στις σχέσεις τους. Για παράδειγμα όταν ένας σύζυγος προσδοκά αναγνώριση της προσφοράς του, χωρίς να το λέει (ή να το ζητάει) σαφώς και η σύζυγός της προσδοκά υψηλή αποτελεσματικότητα χωρίς να «βλέπει» την ανάγκη του για αναγνώριση και εκτίμηση. Τα πράγματα μπορεί να γίνονται ακόμη χειρότερα όταν κάποιος προσλαμβάνει επιθετικότητα και απαξίωση ενώ ο άλλος θεωρεί ότι «προσφέρει» εμπιστοσύνη και υψηλές προσδοκίες ως εκ της ύπαρξης ικανοτήτων που ζητά να αξιοποιηθούν…. Όλα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως ένα είδος  ανειλικρίνειας εν γνώσει μας ή εν αγνοία μας.

Με τούτα και με κείνα… η επικοινωνία είναι μια πολύ δυσχερής υπόθεση και μακάριοι όσοι κατέχουν την τέχνη να την ασκούν αποτελεσματικά, δόκιμα και αποδοτικά….