Βραχείας Διάρκειας Ομάδα για την Αντιμετώπιση των Τοξικών Σχέσεων

Το ΙΨΥΠΑ (Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας & Προσωπικής Ανάπτυξης) μετά το webinar που διοργανώθηκε και αφορούσε τις Tοξικές Σχέσεις συνεχίζει... Δημιουργεί και προτείνει μια βραχείας διάρκειας Ομάδα που σκοπό έχει την αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από τις τοξικές σχέσεις.

Τοξικές Σχέσεις

Ποιοί είναι οι Στόχοι της Ομάδας ;


Πρώτος στόχος της Ομάδας είναι: τα μέλη να αναγνωρίσουν τις δυσμενείς επιρροές που έχουν στη ζωή τους οι τοξικές σχέσεις και το βαρύ τίμημα που πληρώνουν στην καθημερινότητά τους.

Δεύτερος στόχος της Ομάδας είναι: είναι να συμβάλλει ώστε τα μέλη να επιχειρήσουν αλλαγές στη ζωή τους. Αλλαγές δια των οποίων  αντιμετωπίζονται τα προβλήματα από τις τοξικές των σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν

Τρίτος στόχος της Ομάδας είναι: Οι συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν αλλά και να αναδείκνύουν τις σχέσεις που βοηθούν στην Προσωπική τους Ανάπτυξη και προσφέρουν ικανοποιήσεις.

          Οι Τοξικές Σχέσεις είναι γύρω μας και αφορούν τους πάντες. Μπορεί να πρόκειται για σχέσεις οικογενειακές, φιλικές ή συντροφικές, αλλά μπορεί να τις συναντήσουμε ακόμη και στην εργασία μας ή στο ευρύτερο περιβάλλον μας. Ξεκινούν από ήπιες καταστάσεις στις οποίες υπάρχει Αρνητισμός, Δυσαρέσκεια και Σκληρότητα, με αποτέλεσμα η ζωή να γίνεται μουντή, δυσάρεστη και προβληματική.

          Η Ομάδα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις τοξικές σχέσεις θα είναι δίμηνης διάρκειας και εβδομαδιαίας συχνότητας. H κάθε συνεδρία έχει διάρκεια 1.30΄. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία σ’ ένα ασφαλές, αλληλεπιδραστικό και επιτρεπτικό περιβάλλον να μοιραστούν εμπειρίες και προβλήματα αλλά κυρίως να «μάθουν» και να εξελιχθούν ως προσωπικότητεςΚράτηση θέσης

 

Η ομάδα θα έχει διάρκεια 2 μήνες. Η έναρξη της έχει οριστεί για τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και η ώρα διεξαγωγής θα είναι στις 19.00 μμ.

Το κόστος συμμετοχής είναι 100 ευρώ μηνιαίως.

 

*Πριν την ένταξη του κάθε μέλους στην ομάδα προηγείται μια ατομική συνάντηση ενημέρωσης και προετοιμασίας. Η συνεδρία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της ομάδας και του κάθε μέλους εντός αυτής.