Όταν τα Συναισθήματα της Απώλειας και του Πένθους δεν Εκφράζονται

Συναισθήματα της Απώλειας και του Πένθους

Οι απώλειες και το Πένθος που συνεπάγονται και είναι πανανθρώπινες καταστάσεις που αφορούν όλους. Όλοι μας έχουμε «χάσει» ανθρώπους. Τους έχουμε όμως πενθήσει; Έχουμε δηλαδή εκφράσει τα συναισθήματα που συνεπάγεται η απώλεια και έχουμε «τακτοποιήσει» την εμπειρία της απώλειας εσωτερικά (στον ψυχισμό μας); Έτσι ώστε η απώλεια να είναι μια βιωμένη εμπειρία στην οποία να μπορούμε να επανερχόμαστε με άνεση.

Πολλές φορές η εμπειρία της απώλειας είναι μια «κρυμμένη» τραυματική εμπειρία και τα συναισθήματα που αυτή κινητοποιεί «απωθημένα». Πόσες συμβουλές και πόσος χρόνος χάνεται καθημερινά στην  προσπάθεια πολλών να αποφύγουν τον πόνο του πένθους; Πόσες φαρμακευτικές αγωγές χορηγήθηκαν προκειμένου τα συναισθήματα του πόνου για την απώλεια να κατασταλούν; Χωρίς κανείς να αναρωτιέται για τις συνέπειες αυτών των πρακτικών στη σωματική και ψυχική υγεία….