Ψυχολογία-Ψυχοθεραπεία-Ψυχιατρική

Ψυχολογία-Ψυχοθεραπεία-Ψυχιατρική

Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν με επάρκεια τη σημασία των λέξεων, 

Ψυχολογία-Ψυχοθεραπεία-Ψυχιατρική

με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρανοήσεις και πολλές φορές προβλήματα. Επίσης πολλοί ταυτίζουν την λέξη Ψυχολογία με την Ψυχοθεραπεία. Ακόμη αρκετές φορές πολλοί θεωρούν ότι οι Ψυχίατροι δίνουν κατ’ αποκλειστικότητα φάρμακα και συμπεραίνουν πώς οι ίδιοι «χρειάζονται» ένα Ψυχολόγο.

Καιρός λοιπόν να διευκρινίσουμε τις έννοιες προς το συμφέρον και των ανθρώπων που χρειάζονται ψυχοθεραπεία αλλά και του «Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας & Προσωπικής Ανάπτυξης» που κατά κύριο λόγο ασχολείται με Ψυχοθεραπεία. 

Η Ψυχολογία είναι ένας ευρύς επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς ανθρώπων αλλά και ζώων σε διάφορα πλαίσια και καταστάσεις. Φυσικά η μελέτη της Συμπεριφοράς περιλαμβάνει τα αίτια, τις εκφάνσεις, τη διαδρομή, ποικίλων καταστάσεων ως προς την ανθρώπινη συμπεριφορά. Συνεπακόλουθα, και σε ένα γενικό πλαίσιο, η Ψυχολογία έχει να προτείνει και διάφορες πρακτικές επίλυσης προβλημάτων χωρίς να χρησιμοποιεί φάρμακα. Να τονιστεί ότι με την έννοια αυτή υπάρχουν διάφοροι τομείς της Ψυχολογίας όπως εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εργασιακή Ψυχολογία, Πειραματική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, κ.α.

Η Ψυχοθεραπεία είναι Μέθοδος Θεραπείας δια της οποίας επιχειρείται η αποκατάσταση της ανθρώπων με προβλήματα (Ψυχικής Υγείας). Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες Ψυχοθεραπευτικές σχολές, οι οποίες διαμέσου διαφόρων τεχνικών, ερμηνειών και δραστηριοτήτων επιχειρούν να «αλλάξουν» τους θεραπευόμενους ώστε αυτοί να  μπορούν είναι λειτουργικοί στη ζωή τους, χωρίς συμπτώματα και γιατί όχι βρίσκοντας νόημα και ικανοποιήσεις στην καθημερινότητά τους. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν οι «Ψυχαναλυτικές Ψυχοθεραπείες» που προέρχονται ή σχετίζονται με το μεγάλο ρεύμα της Ψυχανάλυσης που άρχισε στο τέλος του 19ου αιώνα και συνεχίζει μια περιπετειώδη πορεία μέχρι σήμερα. Οι «Θεραπείες Συμπεριφοράς» που επιχειρούν την αλλαγή δια της διαφοροποίησης των συμπεριφορών. Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία σε ποικίλες εκδοχές όπως η Ομαδική Ανάλυση, το Ψυχόδραμα, κ.α. Υπάρχουν όμως και πλήθος άλλων σχολών και πρακτικών των οποίων η απαρίθμηση είναι σχεδόν αδύνατη (είναι εκατοντάδες).

Η Ψυχιατρική τώρα είναι μια ειδικότητα της Ιατρικής η οποία ασχολείται με τα κλινικά προβλήματα Ψυχικής Υγείας σε Ανθρώπους όπως η Κατάθλιψη (σ’ όλες τις μορφές της) ή οι Αγχώδεις Διαταραχές. Όμως τα κλινικά προβλήματα Ψυχικής Υγείας είναι πλέον τόσο διεσταλμένα που ουσιαστικά αφορούν  περισσότερο από το 30-40% του γενικού πληθυσμού. Πέραν δηλαδή από τις Ψυχώσεις και της Διαταραχές της Διάθεσης η Ψυχιατρική ασχολείται με θέματα όπως το Πένθος, τα Προβλήματα Σχέσεων στην Οικογένεια, Προβλήματα Προσαρμογής, Ψυχοσωματικά Προβλήματα και πολλά άλλα.

Να σημειωθεί ότι οι Ψυχίατροι έχουν το δικαίωμα αλλά και την κατάρτιση να δώσουν και φαρμακευτικές αγωγές.

Η εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία απαιτεί συνήθως πέραν των ακαδημαϊκών σπουδών και μια περαιτέρω εκπαιδευτική πορεία του Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας με πραγματικούς ασθενείς. Περιλαμβάνει πέραν της κλινικής Άσκησης, Εποπτεία της κλινικής Εργασίας, Θεωρητική κατάρτιση και συνήθως Θεραπεία του Ψυχοθεραπευτή (σε πολλές Ψυχοθεραπευτικές σχολές). 

Όπως γίνεται φανερό μπορούν να εκπαιδευτούν σε κάποια μορφή Ψυχοθεραπείας τόσο Ψυχίατροι όσο και Ψυχολόγοι αλλά και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.  Έτσι η Ψυχοθεραπεία δεν είναι ούτε Ψυχιατρική ούτε Ψυχολογία είναι όπως ήδη αναφέρθηκε Θεραπευτική Μέθοδος την οποία καλείται κάποιος να «κατακτήσει» και αυτή η κατάκτηση είναι και δύσκολη αλλά και απαιτεί μια προσωπική πορεία εκπαίδευσης για όσους έχουν σχετική επιθυμία και πρόθεση….