Η Αυτοκαστροφική Συμπεριφορά: Αίτια και Τρόποι Αντιμετώπισης

Ratings
(0)

Η Αυτοκαστροφική Συμπεριφορά: Αίτια και Τρόποι Αντιμετώπισης - ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ TV100

Ο Γιαννη Νικολής δίνει απαντήσεις σε καίρια θέματα ως προς την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Ο Γιαννης Νικολής ειναι Δρ. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας και Προσωπικής Ανάπτυξης (ΙΨΥΠΑ)